Koncepcja

Bednarska Szkoła Realna to nowa inicjatywa oświatowa w Polsce! Czerpiąc z tradycji liceum "Bednarska" tworzymy 4-letnią szkołę alternatywną wobec dominującego modelu edukacji. Stawiamy na interdyscyplinarność, praktykę, skuteczność i odpowiedzialność. W porozumieniu z przedsiębiorcami, firmami, Centrum Nauki Kopernik i ośrodkami akademickimi nauczymy, jak się uczyć w ciągle zmieniającym się świecie.

Uczeń zdobywa w naszej szkole solidne wykształcenie ogólne, wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uczy się efektywnego działania. Kluczem do kształcenie fachowego są szeroko rozumiane techniki komputerowe, otwierające drogę do jednej z trzech specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo-ekonomicznej i multimedialno-artystycznej.

Trenujemy umysł, kształtujemy empatię, rozwijamy "miękkie umiejętności". Uczymy, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w działaniu. Chcemy, by absolwenci umieli świadomie wybrać kierunek dalszego kształcenia, znaleźć lub stworzyć sobie ciekawe miejsce pracy, brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Nasza koncepcja nauczania została zaaprobowana specjalną decyzją Ministra Edukacji Narodowej - Bednarska Szkoła Realna uzyskała uprawnienia szkoły publicznej i zgodę na czteroletni cykl kształcenia.

Ankieta

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Za nami, twórcami Bednarskiej Szkoły Realnej, długie miesiące rozmyślań, dyskusji, starań i intensywnej pracy. Robiliśmy wszystko, na co nas stać, by stworzyć Szkołę, w naszym przekonaniu najlepszą z możliwych. Czas teraz na Wasz głos!

Będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie kwestionariuszy, które powstały dzięki bezinteresownej, profesjonalnej pomocy Pracowni Badawczej BSM, wspierającej nas, jako partner Bednarskiej Szkoły Realnej. Państwa głos jest dla nas bezcenny, pomoże nam dostrzec to, co uszło naszej uwadze.

Rodziców i opiekunów kandydatów do naszej szkoły oraz wszystkich dorosłych zainteresowanych sprawami edukacji, prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej tutaj.

Kandydatów do Bednarskiej Szkoły Realnej i wszystkich uczniów, którzy chcą wyrazić swoje opinie, prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej tutaj.

Bardzo dziękujemy za pomoc i zapraszamy do współpracy!

Kurs 100% W REALU - zapisy na V edycję kursu zakończone

Nauczyciele Bednarskiej Szkoły Realnej
zapraszają wszystkich chętnych
gimnazjalistów z klas trzecich
na V edycję kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego
oraz
uczniów 8-klasy szkoły podstawowej
na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.


Będą to zajęcia, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy
poprzedzających egzamin gimnazjalny / egzamin ósmoklasity, pomogą uczniom
zapanować nad posiadaną wiedzą i jej brakami,
ale także emocjami i koncentracją, tak by zaprezentowali
maksimum swoich możliwości i uzyskali najlepszy możliwy wynik.

Warto po 8 czy 9 latach nauki osiągnąć rezultat
pokazujący w 100% na co Was rzeczywiście stać.
Kurs będzie też doskonałą okazją do zapoznania się
z nauczycielami Bednarskiej Szkoły Realnej i ich stylem działania.

W tym wyjątkowym roku szkolnym 2018/2019 kurs będzie organizowany w dwóch odsłonach:

 1. dla ósmoklasistów - 8 spotkań czwartkowych lub 7 sobotnich, łącznie 24 lekcje: 8 godzin lekcyjnych matematyki, 8 godzin języka polskiego, 6 godzin języka angielskiego oraz 2 godziny psychologii.
 2. dla gimnazjalistów - 8 spotkań sobotnich lub 10 czwartkowych, łącznie 40 lekcji: 7 godzin lekcyjnych matematyki, 7 języka polskiego, 2 godziny psychologii i po 4 godziny: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz WoSu.

W ramach każdego spotkania zaplanowaliśmy krótkie zajęcia rekreacyjne - cieszyły się one powodzeniem w czasie poprzednich edycji kursu.

W związku z dużym zainteresowaniem kursem, postanowiliśmy stworzyć zarówno grupy sobotnie (jak w latach poprzednich), jak i grupy czwartkowe. Spotkania sobotnie będą się odbywać w godzinach 9:45-15:00, natomiast spotkania czwartkowe - w godzinach 16:30-19:15 dla ósmoklasistów i 16.15-20.00 dla gimnazjalistów.

Daty spotkań czwartkowych*: 25.10; 8.11; 15.11; 29.11; 13.12; 3.01; 17.01; 14.02; (21.02 i 28.02 – spotkania nr 9 i 10 grupy gimnazjalnej).

Daty spotkań sobotnich*: 27.10; 10.11; 17.11; 1.12; 15.12; 5.01; 19.01; 16.02

Kurs będzie się odbywał w siedzibie naszej szkoły, przy ul.Kawalerii 5.

Koszt kursu dla ósmoklasistów to 500zł, a dla gimnazjalistów: 700zł. O wniesienie opłaty zostaniecie Państwo poproszeni w e-mailu potwierdzającym rejestrację.

Zapisy prowadzimy do dnia 15 października lub do wyczerpania się miejsc.

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod adresem mailowym: kurswrealnej@gmail.com

* zastrzegamy możliwość drobnych zmian terminów zajęć, wynikających z liczby zapisanych uczestników i liczby grup.

Nazwa

Przyjęta nazwa - Bednarska Szkoła Realna znajduje uzasadnienie tak historyczne, jak i współczesne. Powołane w połowie XVIII wieku pierwsze szkoły realne kładły nacisk na "...kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu...", które jednocześnie "...miało być zajmujące i interesujące dla uczniów...". Definicja słownikowa mówi, że była to "dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych". Dziś określenie to możemy odczytywać, jako wzywające do odnoszenia treści i form nauczania do rzeczywistych potrzeb kraju i obligujące do rozwijania u uczniów realnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym.

Pierwsze słowo nazwy mówi o rodowodzie i ideałach szkoły - inicjatorzy jej powstania wywodzą się bowiem ze środowiska "Bednarskiej" i świadomie czerpią z jego blisko 30-letniego dorobku.

Należy odnotować, że istnieją obecnie w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej. Twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej proponują oryginalny i spójny system kształcenia, który został zaaprobowany decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Chcemy dzielić się naszą ideą ze wszystkimi zainteresowanymi - naszym marzeniem jest, by w całej Polsce powstawały szkoły realne pracujące według naszego systemu.

Wizja absolwenta

Absolwent Bednarskiej Szkoły Realnej:

Demokracja

Wychowujemy do wolności, do aktywności, do „brania sprawy w swoje ręce“, do uczestnictwa w systemie demokratycznym. Pomagamy uczennicom i uczniom w zdobyciu takich kompetencji, które pozwalają dojść do zdolności realizowania stawianych sobie celów życiowych. Wszystkie elementy procesu edukacyjnego - cele, metody, formy i treści nauczania, respektują tak sformułowaną ideę. Wiedza, zachowania i emocje są modelowane w kierunku działania na rzecz tolerancji, sprawiedliwości, respektowania prawa, empatii i szacunku dla innych.

Organem w szczególny sposób realizującym ideę demokracji szkolnej jest Wiec Demokracji Szkolnej gromadzący uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczymy, że więcej odpowiedzialności daje więcej wolności.
Nauczyciele i przyjaciele
Bednarskiej Szkoły Realnej

Bednarska Szkoła Realna powstała dzięki inicjatywie i zaangażowaniu grupy osób, w większości związanych ze szkołami Zespołu "Bednarska". Byli wśród nich nauczyciele, absolwenci I SLO obecnie pracujący w tej szkole, rodzice uczniów i absolwentów, a także troje byłych dyrektorów i wicedyrektorów Liceum "Bednarska" oraz dwóch jej uczniów uczęszczających do klasy drugiej.

dyrektor szkoły, nauczycielka biologii
Dorota Fiett
nauczycielka geografii
Agata Wojciechowska
nauczycielka chemii
Aleksandra Rutkowska
przedsiębiorczość i specjalizacja biznes.-ekonom.
Bartek Małecki
edukacja dla bezpieczeństwa, przyjaciel szkoły
Bogumiła Swoboda
ambasador demokracji
Ewa Kulczycka
nauczycielka języka hiszpańskiego
Ewa Marczak
nauczyciel filozofii, wychowawca
Filip Haka
nauczycielka matematyki i informatyki
Iwona Krajewska-Kranas (Ika)
nauczyciel fizyki i STEM
Jan Mierzejewski
szef Ośrodka, nauczyciel biologii i zajęć Logos
Janusz Fiett
nauczyciel historii
Jan Wróbel
nauczyciel specjalizacji biznesowo-ekonomicznej
Jarosław Małyszko
przyjaciel szkoły
Jerzy Tyszkiewicz
specjalizacja multimedialno-artystyczna
Joanna Satanowska
przyjaciel szkoły
Kamil Prokop
specjalistka ds. komunikacji
Karolina Cwynar
nauczycielka kultury 2.0
Karolina Haka-Makowiecka
nauczycielka matematyki
Katarzyna Peresada
nauczyciel angielskiego
Kornel Stanisławski
twórcy i administratorzy strony internetowej
Kosma Kulczycki i Marek Szmalc
nauczyciel języka polskiego i zajęć Logos
Krzysztof Usakiewicz
uczy WOS i HiS, opiekun roku, trener debatantów
Maciej Przybyliński
język angielski, przedsiębiorczość, wychowawstwo
Maja Witowska-Rubaszek
nauczyciel języka hiszpańskiego
Mario Galdamez-Muñoz
nauczyciel języka niemieckiego
Mariusz Kisielewski
nauczycielka języka angielskiego
Olga Margis
nauczyciel prawa na kierunku biznes.-ekonom.
Paweł Chojecki
nauczyciel programowania, kierunek tech.- inform.
Paweł Kotowski
przyjaciel szkoły
Piotr Kulczycki
nauczyciel języka polskiego
Radosław Romaniuk
nauczyciel fizyki
Rafał Zakrzewski
psycholog, nauczyciel psychologii, wychowawca
Stanisław Wiśniewski
nauczycielka historii sztuki
Zofia Łukomska-Chojecka
Dokumenty do pobrania
Decyzja MEN
Idee
Konstytucja
Statut
Ramowy Plan
Regulamin Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie
Zespół "Bednarska"

Bednarska Szkoła Realna należy do Zespołu Szkół "Bednarska", prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO.

Pozostałe szkoły zespołu:

Jak uczymy

Edukacja w Szkole Realnej ma być oparta na trzech równoważnych filarach

1. Kształceniu ogólnym realizowanym na dobrym poziomie i przygotowującym do zdania egzaminów maturalnych oraz ewentualnego podjęcia studiów wyższych.

2. Kształceniu zawodowym, zapewniającym niezbędną wiedzę teoretyczną i szeroki repertuar konkretnych umiejętności praktycznych, przydatnych na rynku pracy.

3. Rozwijaniu zdolności interpersonalnych i organizacyjnych oraz kultury prawnej i ekonomicznej, dających zdolność świadomego pokierowania sobą niezależnie od wyboru dalszej aktywności: kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub równoczesnej realizacji obu tych możliwości.

Nauczanie w Bednarskiej Szkole Realnej w poważnym stopniu zrywa z typowym modelem klasowo-lekcyjnym. Kładziemy nacisk na interdyscyplinarność i pracę zespołową. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe poszukujemy powiązań między przedmiotami, przekazując uczniowi spójny obraz świata, podkreślając praktyczną użyteczność nauki i oszczędzając jego czas, gdy w ramach jednej aktywności realizuje zadania dotyczące różnych dziedzin. Wykonywanie przez zespoły uczniów zadań o rosnącym stopniu trudności i wymagających coraz większej ich samodzielności, służy zrywaniu z obecnym w Polskiej szkole indywidualizmem, wywierającym fatalny wpływ na efektywność działania absolwentów, czy to podczas studiów wyższych, czy też w pracy zawodowej.

Cykl kształcenia w Bednarskiej Szkole Realnej trwa cztery lata. Oprócz przygotowania do egzaminu dojrzałości, w toku nauki uczeń zdobywa solidne przygotowanie zawodowe. Dodatkowe przedmioty wplecione są w plan nauczania w każdej klasie, a ich łączny wymiar godzinowy wymaga wydłużenia nauki o jeden rok w stosunku do dotychczasowego liceum ogólnokształcącego. Bednarska Szkoła Realna realizuje podstawę programową wszystkich przedmiotów obowiązkowych dla liceum ogólnokształcącego oraz dodatkowo wprowadza cztery własne przedmioty ogólne (portfolio, E2 - etyka i efektywność, psychologia i podstawy prawa) oraz pakiety przedmiotów specjalistycznych do wyboru przez każdego ucznia.

Przedmioty specjalistyczne w klasie I są wspólne dla wszystkich uczniów, w klasie II rozpoczyna się częściowe profilowanie, a w klasie III i IV uczniowie zdobywają umiejętności w ramach wybranej specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo-ekonomicznej lub multimedialno-artystycznej. Dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych. Zakładamy, że tzw. język pierwszy (angielski lub niemiecki) uczeń opanuje biegle, a drugi (angielski, niemiecki lub hiszpański) - w stopniu co najmniej średnim. Język niemiecki, jako pierwszy, będzie nauczany w szczególnym trybie - przygotowującym do egzaminu DSD II. Wprowadziliśmy autorski, rozbudowany program nauczania wiedzy o kulturze w postaci przedmiotu o nazwie Kultura 2.0. Plan nauczania wraz z liczbą godzin dla wszystkich przedmiotów w każdej klasie przedstawiono w tabeli Ramowy Plan Nauczania

Naturalnymi partnerami szkoły są wyższe uczelnie, różnego rodzaju instytucje i firmy stwarzające uczniom warunki do odbywania staży i praktyk. Stanowią one integralny element systemu kształcenia proponowanego przez Bednarską Szkołę Realną.

Nowe przedmioty
Przedmioty ogólne, specyficzne dla Bednarskiej Szkoły Realnej to portfolio, etyka i efektywność, psychologia i podstawy prawa. Oceny z tych przedmiotów pojawiają się na świadectwie ucznia i wpływają na promocję do kolejnej klasy.
Portfolio
Etyka
i Efektywność
Podstawy
Prawa
Psychologia
Przedmioty rozszerzone

W Bednarskiej Szkole Realnej każdy uczeń realizuje w klasach I i II podstawę programową przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym. Również każdy uczeń, w ciągu całego cyklu kształcenia, uczy się jednego języka obcego w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo może wybrać jeszcze dwa przedmioty z zakresu kształcenia rozszerzonego (spośród dowolnych, nauczanych w szkole, dla których przewidziany jest egzamin dojrzałości), ale dopiero w klasie III i IV. Jeśli uczeń nie podejmie w zakresie rozszerzonym nauki historii, ani też biologii, chemii, fizyki czy geografii, będzie miał obowiązek w klasie III i IV zrealizować zarówno przedmiot przyroda, jak i przedmiot historia i społeczeństwo.

Przedmioty specjalistyczne

W zakresie przedmiotów specjalistycznych, w klasie pierwszej wszyscy uczniowie realizują ten sam program, zdobywając podstawową wiedzę i umiejętności oraz zapoznając się z szerokim spektrum zastosowań technologii cyfrowej.

Klasę drugą traktujemy jako etap przejściowy. Uczniowie wstępnie deklarują wybór specjalizacji i w związku z tym, wybierają w drugim semestrze różne zajęcia warsztatowe.

Ogół treści nauczanych w pierwszej i drugiej klasie Bednarskiej Szkoły Realnej, w ramach przedmiotów specjalistycznych, zapewnia każdemu uczniowi, niezależnie od wybranego kierunku, realizację przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym i realizację przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

W dwóch ostatnich latach nauczania następuje ostateczny wybór kierunków kształcenia specjalistycznego. Zajęcia i zagadnienia obejmują między innymi:

- na kierunku biznesowo - ekonomicznym: podstawy prawa, ekonomii i finansów; zarządzanie projektami; marketing, start-up, Business English,

- na kierunku techniczno-informatycznym: algorytmy i struktury danych; programowanie w języku C++; zastosowania baz danych; programowanie aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych, programowanie w PHP; elementy automatyki i robotyki; zaawansowane zagadnienia funkcjonowania Internetu; systemy operacyjne;

- na kierunku multimedialno-artystycznym: świadomość obrazu - wiedza o sztuce i mediach, klasyczne techniki plastyczne; kreowanie obrazu - fotografia, grafika rastrowa i wektorowa dla zaawansowanych; animacja komputerowa; montaż filmowy; film - realizacja różnych form filmowych i zarządzanie planem.

Zajęcia specjalistyczne odbywają się w rytmie semestralnym, każde kończą się realizacją praktycznego projektu i otrzymaniem od prowadzącego recenzji, uwzględniającej zdobyte kompetencje. Szkoła stwarza uczniom możliwość odbycia praktyk fachowych.

Uczeń Bednarskiej Szkoły Realnej otrzyma na zakończenie edukacji indywidualny certyfikat, wskazujący kompetencje zdobyte w ramach zajęć specjalistycznych, dający przyszłemu pracodawcy precyzyjną informację na temat umiejętności absolwenta.

Programy autorskie
Niemiecki
TOP-KURS
Kultura 2.0
Archeo
Niemiecki TOP-KURS
autorski projekt nauki kultury i języka niemieckiego

Oferta zaadresowana jest do osób początkujących lub kontynuujących naukę języka, zarówno do entuzjastów niemieckiego, jak i rozczarowanych jego dotychczasową nauką.

Projekt TOP KURS jest programem autorskim, który ma na celu:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez nauczanie języka jako elementu kultury, rozumianej głównie jako umiejętność praktycznego funkcjonowania w niemieckiej codzienności;
 2. 4 lata nauki od poziomu A1 do C1 to jedyny taki model nauki w kraju;
 3. Przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie C1, który umożliwia podjęcie studiów w Niemczech;
 4. Przygotowanie do matury rozszerzonej zgodnie z podstawą programową MEN.

Program NIEMIECKI TOP KURS to:

 1. 8 godzin zajęć niemieckiego tygodniowo z doskonałymi nauczycielami, w tym 2 godziny konwersacji prowadzone przez doświadczonego niemieckiego lektora! Dzięki tak dużej liczbie godzin zajęć nauka niemieckiego nie jest fikcją, tak jak to się dzieje w wielu szkołach, gdzie mimo realizacji programu i pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego absolwenci dysponują niskimi kompetencjami językowymi;
 2. Fascynująca przygoda z językiem i kulturą niemiecką;
 3. Wysoką skuteczność zajęć zapewnia połączenie modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy. To autorska metoda nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki;
 4. Kolażowy charakter lekcji, czyli spójna kombinacja najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu;
 5. Mówienie po niemiecku – łatwo i przyjemnie: seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu, czyli przekuwania teoretycznej wiedzy o języku na praktyczne umiejętności komunikacyjne). Technika ta wyróżnia się wysokim stopniem atrakcyjności i skuteczności w nauce słówek, a także rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;
 6. Skuteczny przepis na gramatykę niemiecką - minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia! Uczniowie nie uczą się na pamięć rodzajników, formy liczby mnogiej rzeczowników, końcówek przymiotnika czy form podstawowych czasowników nieregularnych, lecz poznają proste algorytmy językowe, przez co bez większego wysiłku i w sposób zupełnie naturalny nabierają poprawności językowej;
 7. Udział w przygotowanym specjalnie dla naszych uczniów, tygodniowym seminarium języka i kultury w stolicy Niemiec – Młody Berlin; Coroczny udział w przygotowanym specjalnie dla naszych uczniów, tygodniowym seminarium języka i kultury w stolicy Niemiec – Młody Berlin;

Pytania można kierować mailowo lub telefonicznie:
Mariusz A. Kisielewski, kontakt@naukaniemieckiego.pl
Tel. 603 88 14 19

Uczniowie

Bednarska Szkoła Realna jest nową szkołą w Zespole Szkół Bednarska, ale przede wszystkim nowym typem szkoły w Polsce!

Jako uczennica/uczeń tej szkoły, z pewnością będziesz mieć wpływ na jej styl i sposób pracy. Chcemy w szkole pracować bardzo intensywnie, wydajnie i ciekawie. Zależy nam byś nauczył/a się tworzyć, organizować i prezentować działania z różnych dziedzin życia i nauki.

Chcemy żebyś czuł/a się tu bezpiecznie - miał/a zaprzyjaźnione grono ludzi i zdobywał/a uporządkowaną wiedzę wymaganą w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty specjalistyczne dostarczą Ci wiedzy i umiejętności dającej poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Poza tym jednak, w naszej szkole powinnaś/powinieneś odczuwać ciągły niepokój tworzenia i  współdziałania, niepokój zmieniania świata i zadowolenie z pomagania innym.

Dołącz do grona twórców nowej szkoły - zapraszamy!

Rodzice

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej szkoły w Polsce!

Chcemy zapewnić Waszym Dzieciom solidną edukację na poziomie liceum ogólnokształcącego, ale jednocześnie nauczyć je skutecznie, świadomie i etycznie funkcjonować w sferze społecznej i zawodowej.

Młody człowiek ma szanse przeżyć ciekawie cztery lata, rozwijając się bardzo wszechstronnie - intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Mamy nadzieję, że w tej szkole mądrze dojrzeje - zdobędzie wiedzę ogólną, specjalistyczne umiejętności zawodowe i nabędzie doświadczenie w różnorodnych działaniach naukowych i społecznych. Absolwent będzie mógł pójść na studia, podjąć pracę lub połączyć obie te aktywności.

Szkołę założyło grono nauczycieli, absolwentów i rodziców związanych z I SLO "Bednarska". Chcemy czerpać z najlepszych tradycji wychowawczych "Bednarskiej". Naszą propozycję edukacyjną kierujemy do osób chętnych do działania, niespokojnych w poznawaniu świata, ciekawych nowych technologii i mediów.

Partnerzy

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej szkoły w Polsce!

Bednarska Szkoła Realna - 4-letnia szkoła średnia z nowatorskim pomysłem kształcenia, działa i rozwija sie od września 2015 roku. Łączy solidne kształcenie ogólne z edukacją zawodową odpowiadającą na potrzeby rynku pracy. Wykształci absolwenta potrafiącego kierować swoimi życiowymi wyborami i, co ważne, sprawnie działać zarówno samodzielnie, jak i w zespole. W szkole można rozwijać się w jednej z trzech specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo- ekonomicznej i multimedialno-artystycznej.

Szkoła ma ambicje współpracy z uczelniami, instytucjami i firmami, tak by uczniowie już podczas nauki zdobyli spore doświadczenie zawodowe, życiowe oraz praktyczną wiedzę o świecie. Współpracując z naszą szkołą będą Państwo bezpośrednio wpływać na kształt edukacji uzdolnionej i aktywnej młodzieży. Stwarzając im możliwość odbywania praktyk, staży, czy współpracy z kołami naukowymi, nawiążą Państwo kontakt z przyszłymi absolwentami BSR, którzy już w trakcie nauki zaznajomią się ze specyfiką Waszych uczelni, instytucji i firm i świadomie wybiorą kierunek studiów lub miejsce pracy.

Liczymy na Państwa radę, pomoc i wsparcie w różnych sferach funkcjonowania szkoły. Merytoryczną - w planowaniu i realizowaniu kształcenia specjalistycznego. Osobową - przez delegowanie specjalistów do prowadzenia zajęć, wykładów i warsztatów. Organizacyjną - przez udostępnianie specjalistycznych pracowni i laboratoriów, zapraszanie uczniów na staże i praktyki, ale także współtworzenie wydarzeń kulturalnych i naukowych oraz akcji społecznych. Szkoła o ambitnym programie nauczania ma oczywiście ogromne potrzeby materialne - bezcenna jest zarówno pomoc rzeczowa, jak i finansowa, przeznaczona na potrzeby szkoły, lub wspierająca uczniów w formie stypendiów.

Jak dotąd współpracę z Bednarską Szkołą Realną zadeklarowali:


Rekrutacja 2019

Zakończyliśmy rekrutację do klas pierwszych na rok 2019/2020

WYNIKI REKRUTACJI

Podobnie jak w latach ubiegłych, przyjmiemy dwie klasy pierwsze po 20 osób. Połowa tych miejsc przeznaczona jest dla absolwentów klasy ósmej szkoły podstawowej, a połowa dla absolwentów gimnazjum.

Komisja Egzaminacyjna poinformuje o wynikach egzaminu w dniu 2 kwietnia 2019, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adresy kandydatów i ich opiekunów, zgłoszone w ankiecie wypełnianej podczas procesu rejestracji. Osoby, które zdadzą egzamin znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Na listach wyników umieścimy jedynie trzycyfrowe kody kandydatów. Kto nie pamięta swojego kodu, może go sprawdzić w systemie rejestracji.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając do 9 kwietnia bezzwrotne wpisowe w wysokości 1350 zł oraz składając w sekretariacie szkoły wydrukowany, wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy, oświadczenie o opłatach za szkołę z Procedury Opłat i Windykacji i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty można pobrać klikając w ich nazwy i składać w recepcji szkoły w dni powszednie w godzinach 8.00-19.00 od 2 do 9 kwietnia.

Po zakończeniu roku szkolnego w dniach 24-26 czerwca należy dodatkowo dostarczyć:

Wpisowe prosimy wpłacić na konto bankowe:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: wpisowe do BSR, imię i nazwisko kandydata.

INFORMACJE O PRZEBIEGU EGZAMINÓW

Spotkania informacyjne

Spotkania dla kandydatów, rodziców i opiekunów odbyły się w siedzibie szkoły przy ulicy Kawalerii 5 w sobotę 10 listopada 2018 roku o godzinie 15.10 i w sobotę 16 lutego 2019 roku o godzinie 15.10.

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2019

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należało zdać egzamin.

Egzamin składał się z trzech części: zadania zespołowego, rozmowy z kandydatem oraz testów z języka polskiego i matematyki.

Decyzja o przyjęciu do szkoły jest podejmowana na podstawie analizy wyników:

Ośrodek
Rozwoju Szkół Realnych

Idea szkół realnych zrodziła się w XVIII wieku. Pierwsze szkoły realne kładły nacisk na "...kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu...", które jednocześnie "...miało być zajmujące i interesujące dla uczniów...". Później, w różnych okresach i miejscach, powstawały szkoły realne, a ich nazwa zazwyczaj akcentowała większe znaczenie przywiązywane do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Także obecnie istnieją w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej.

Misją Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych jest popularyzacja i rozwijanie oryginalnego i spójnego systemu edukacji, zaproponowanego przez twórców Bednarskiej Szkoły Realnej i zaaprobowanego przez Ministra Edukacji Narodowej decyzją z dnia 1 grudnia 2014 roku. Pragniemy stworzyć platformę możliwie szerokiego dialogu na temat nowej idei nauczania. We współpracy z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem edukacji w Polsce chcemy wspierać pracę nad twórczym rozwojem koncepcji szkół realnych. Będziemy dążyć do tego, by w całym kraju powstawały szkoły realne, lub przekształcały się w nie placówki już istniejące. Mamy nadzieję, że szkoła realna znajdzie miejsce w zapisach prawnych, jako jeszcze jeden rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej.

Zorganizowaliśmy dwie edycje Forum Edukacji Realnej, pierwszą w Warszawie, w marcu, drugą (we współpracy ze Stowarzyszeniem RzeczJasna) w Ostródzie, w październiku 2017 roku. O szczegółach tych wydarzeń można przeczytać na stronach: http://fer.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/forumedukacjirealnej/

Opłaty

Informujemy, że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO ustalił opłaty obowiązujące w Bednarskiej Szkole Realnej. Opłata egzaminacyjna wynosi 300 zł. W momencie przyjęcia do Szkoły wnoszone jest bezzwrotne wpisowe w wysokości 1350 zł. Czesne płacone jest przez 12 miesięcy w roku, począwszy od lipca przed pierwszą klasą, a skończywszy na czerwcu w klasie czwartej. Od 1 lipca 2019 roku czesne wynosi 1350 zł.

Wszelkie opłaty prosimy wnosić na konto bankowe:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko kandydata/ucznia.

Informujemy również, że w Zespole Szkół „Bednarska” funkcjonuje Komisja do Spraw Opłat za Szkołę i Stypendiów. Do jej kompetencji należy między innymi podejmowanie decyzji o częściowym zwolnieniu z opłat, zwłaszcza w przypadku nagłego pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczennicy Szkoły.

Więcej informacji o procedurze opłat i windykacji oraz o Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów dostępnych jest pod adresami: Procedura Opłat i Windykacji
Regulamin Komisji do spraw Opłat i Windykacji

Twórcom Bednarskiej Szkoły Realnej bardzo zależy na tym, by o możliwości nauki w Szkole decydowały predyspozycje, zainteresowania, wysiłek i determinacja kandydatów, nie zaś ich status materialny. Podejmujemy starania, by w miarę możliwości zmniejszać obciążenie finansowe, które ponoszą uczniowie, ich rodzice i opiekunowie. Zarówno wśród osób prywatnych, jak i instytucji zabiegamy o stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia, postępy w nauce lub postawę prezentowaną w działaniach zespołowych. Gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia naszych działań. Będziemy wdzięczni za wszelkie rady i propozycje.

Z sugestiami, pytaniami czy problemami mogą Państwo osobiście zgłaszać się do dyrektor szkoły Doroty Fiett. Prosimy o kontakt pod adresem: d.fiett@realna.bdnr.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z zamieszczonym niżej wyjaśnieniem, które, jak sądzimy, pozwoli spojrzeć na kwestię finansowania edukacji Państwa dzieci w Bednarskiej Szkole Realnej z odpowiedniej perspektywy.

Zasady funkcjonowania i finansowania szkoły

Bednarska Szkoła Realna należy do Zespołu Szkół „Bednarska” i, tak jak pozostałych siedem placówek, jest szkołą społeczną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO. Bednarska Szkoła Realna ma uprawnienia szkoły publicznej, w związku z czym otrzymuje na każdego ucznia zwykłą dotację oświatową. Poza tym utrzymuje się z wpłat czesnego i środków pozyskiwanych samodzielnie. W ramach tak tworzonego budżetu, poza kosztami zatrudnienia nauczycieli i pracowników, szkoła opłaca wynajem, adaptację, wyposażenie i bieżące utrzymanie pomieszczeń, media, a także pozyskuje sprzęt, materiały i pomoce naukowe.

Towarzystwo Przyjaciół I SLO jako stowarzyszenie działa na zasadzie non-profit, dlatego wszelkie pozyskane środki przeznaczane są na działalność statutową.

Zarówno środowisko każdej ze szkół, jak i całego Zespołu należącego do TP I SLO tworzy swego rodzaju wspólnotę uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Współdziałają oni w realizacji celów określonych w takich dokumentach jak statut, konstytucja szkolna i idee wychowawcze. Społeczny charakter prowadzonej działalności wyraża się również w tym, że wiele wartościowych, także w sensie materialnym, inicjatyw, realizowanych jest przez przedstawicieli poszczególnych stanów szkolnych poza formalnie spoczywającymi na nich zobowiązaniami.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia Szkoły zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami. Współtworzenie to wykracza dalece poza relację usługodawca-klient i realizację „oferty edukacyjnej”, ponieważ zysk osiągnięty w naszym działaniu nie ma charakteru finansowego. Jest to raczej kapitał społeczny, wzbogacenie wiedzy i ukształtowanie postaw Państwa dzieci, danie satysfakcji rodzicom i nauczycielom.

Kontakt

Sekretariat szkoły (czynny w godz. 8:00-14:00)
e-mail: sekretariat@bsr.edu.pl
tel. 22 418 36 29

Dyrektor szkoły: Dorota Fiett
tel. 602-143-011

Kurs 100% w REALU - informacje i zapisy:
kurswrealnej@gmail.com

1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Jak przekazać 1% podatku na Bednarską Szkołę Realną?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT należy wpisać numer KRS: 0000024016, w celu szczegółowym wystarczy dopisać „Na rzecz Bednarskiej Szkoły Realnej”.

Adres szkoły:
ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa
REGON 361795681
NIP 5272739213

Konto bankowe:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko kandydata/ucznia.

X
© Bednarska Szkoła Realna 2015. Stworzone przez uczniów Bednarskiej Marek Szmalc Kosma Kulczycki, by nomee.pl zobacz teraz również dla kantorów