Koncepcja

Bednarska Szkoła Realna to nowa inicjatywa oświatowa w Polsce! Czerpiąc z tradycji liceum "Bednarska" tworzymy 4-letnią szkołę alternatywną wobec dominującego modelu edukacji. Stawiamy na interdyscyplinarność, praktykę, skuteczność i odpowiedzialność. W porozumieniu z przedsiębiorcami, firmami, Centrum Nauki Kopernik i ośrodkami akademickimi nauczymy, jak się uczyć w ciągle zmieniającym się świecie.

Uczeń zdobywa w naszej szkole solidne wykształcenie ogólne, wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uczy się efektywnego działania. Kluczem do kształcenie fachowego są szeroko rozumiane techniki komputerowe, otwierające drogę do jednej z trzech specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo-ekonomicznej i multimedialno-artystycznej.

Trenujemy umysł, kształtujemy empatię, rozwijamy "miękkie umiejętności". Uczymy, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w działaniu. Chcemy, by absolwenci umieli świadomie wybrać kierunek dalszego kształcenia, znaleźć lub stworzyć sobie ciekawe miejsce pracy, brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Nasza koncepcja nauczania została zaaprobowana specjalną decyzją Ministra Edukacji Narodowej - Bednarska Szkoła Realna uzyskała uprawnienia szkoły publicznej i zgodę na czteroletni cykl kształcenia.

Aktualności archiwalne
2 Paź
Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? Nowa edycja kursu 100% w REALU
18 Kwie
Ostatnie dni zapisów!
4 Luty
Forum Edukacji Realnej
3 Sier
Wolne miejsca w pierwszych klasach
17 Maj
Pierwsi kandydaci przyjęci!
17 Maj
Trwa rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Realnej
10 Maj
Egzaminy rozpoczęte!
25 Kwie
Zapisy tylko do soboty!
3 Marz
.
7 Sty
.
15 Gru
Polski dla Gości
29 List
Stypendia naukowe
10 List
.
13 Paź
.
4 Paź
Pierwszy miesiąc pracy szkoły za nami!
26 Sier
Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego
13 Sier
Dodatkowa rekrutacja
1 Sier
​Remont
10 Lip
Nasi uczniowie
8 Czerw
Pierwsi kandydaci przyjęci do Bednarskiej Szkoły Realnej
22 Kwie
.
14 Kwie
.
31 Marz
Podajemy terminy egzaminów do szkoły
12 Marz
.
9 Marz
Odpowiadamy na często pojawiające się pytania
2 Marz
Sobotnie spotkanie informacyjne
27 Luty
Fundusz stypendialny Bednarskiej Szkoły Realnej ma pierwszego donatora!
27 Luty
Firma Robert Bosch Sp. z o.o. została partnerem Bednarskiej Szkoły Realnej
25 Luty
.
7 Luty
​Kurs "100% W REALU" rozpoczęty!
5 Luty
Zarząd TP I SLO podjął decyzję w sprawie opłat
1 Luty
Spotkanie informacyjne dla kandydatów
27 Sty
Gazeta Wyborcza publikuje rozmowę z dyrektorką Bednarskiej Szkoły Realnej
15 Sty
Kurs "100% W REALU"
14 Sty
Współpraca z Centrum Nauki Kopernik
14 Sty
Przyjazne sąsiedztwo, znakomity budynek, wyjątkowa okolica!
14 Sty
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Ankieta

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Za nami, twórcami Bednarskiej Szkoły Realnej, długie miesiące rozmyślań, dyskusji, starań i intensywnej pracy. Robiliśmy wszystko, na co nas stać, by stworzyć Szkołę, w naszym przekonaniu najlepszą z możliwych. Czas teraz na Wasz głos!

Będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie kwestionariuszy, które powstały dzięki bezinteresownej, profesjonalnej pomocy Pracowni Badawczej BSM, wspierającej nas, jako partner Bednarskiej Szkoły Realnej. Państwa głos jest dla nas bezcenny, pomoże nam dostrzec to, co uszło naszej uwadze.

Rodziców i opiekunów kandydatów do naszej szkoły oraz wszystkich dorosłych zainteresowanych sprawami edukacji, prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej tutaj.

Kandydatów do Bednarskiej Szkoły Realnej i wszystkich uczniów, którzy chcą wyrazić swoje opinie, prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej tutaj.

Bardzo dziękujemy za pomoc i zapraszamy do współpracy!

Kurs 100% W REALU

Obecna edycja Kursu trwa i nie przyjmujemy już nowych uczestników. Poniższe informacje mają więc charakter archiwalny - pozwalają zorientować się co do programu i organizacji kursu.

Nauczyciele
Bednarskiej Szkoły Realnej
zapraszają wszystkich chętnych gimnazjalistów z klas trzecich
na kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
>> 100% W REALU <<
Będą to zajęcia, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy
poprzedzających egzamin gimnazjalny, pomogą uczniom
zapanować nad posiadaną wiedzą i jej brakami,
ale także emocjami i koncentracją, tak by zaprezentowali
maksimum swoich możliwości i uzyskali najlepszy możliwy wynik.
Warto po 9 latach nauki osiągnąć rezultat
pokazujący w 100% na co Was rzeczywiście stać.
Kurs będzie też doskonałą okazją do zapoznania się
z nauczycielami Bednarskiej Szkoły Realnej i ich stylem działania.

W ramach kursu zostanie przeprowadzonych łącznie 50 lekcji, po 5 w każdą z dziesięciu sobót.

Realizujemy po 8 lekcji przygotowujących do egzaminu z matematyki, języka polskiego, historii z wiedzą o społeczeństwie oraz po 4 z każdego z przedmiotów przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii.

Na kursie znajdzie się też 8 godzin zajęć warsztatowych z psychologii uczenia się, na których poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 1. Jak się uczyć?
 2. Jak planować naukę?
 3. Jak motywować się do nauki?
 4. Jakie umiejętności intelektualne sprzyjają zdawaniu egzaminów i jak je można ćwiczyć?
 5. Jak poradzić sobie ze stresem przedegzaminacyjnym?

W ramach każdego spotkania zaplanowaliśmy półgodzinne zajęcia rekreacyjne - cieszyły się one wielkim powodzeniem w czasie poprzednich edycji kursu.

Spotkania będą odbywać się w soboty w godzinach 10.00 - 15.00, od listopada 2017 do kwietnia 2018. Daty poszczególnych spotkań:
18.11, 25.11
2.12, 16.12
10.02, 17.02, 24.02
3.03, 17.03
7.04

Harmonogram zajęć na nowy rok szkolny podamy na początku października 2017r.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji kursu 100% W REALU na naszej stronie na Facebooku: www.facebook.com/szkolarealna

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod adresem mailowym: kurswrealnej@gmail.com

koszt kursu: 600 złotych
Opłaty prosimy przekazywać na konto bankowe:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004

W treści prosimy podać: opłata za kurs, imię i nazwisko uczestnika.

Uczestnicy otrzymają drogą mailową szczegółowy harmonogram zajęć.

Nazwa

Przyjęta nazwa - Bednarska Szkoła Realna znajduje uzasadnienie tak historyczne, jak i współczesne. Powołane w połowie XVIII wieku pierwsze szkoły realne kładły nacisk na "...kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu...", które jednocześnie "...miało być zajmujące i interesujące dla uczniów...". Definicja słownikowa mówi, że była to "dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych". Dziś określenie to możemy odczytywać, jako wzywające do odnoszenia treści i form nauczania do rzeczywistych potrzeb kraju i obligujące do rozwijania u uczniów realnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym.

Pierwsze słowo nazwy mówi o rodowodzie i ideałach szkoły - inicjatorzy jej powstania wywodzą się bowiem ze środowiska "Bednarskiej" i świadomie czerpią z jego blisko 30-letniego dorobku.

Należy odnotować, że istnieją obecnie w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej. Twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej proponują oryginalny i spójny system kształcenia, który został zaaprobowany decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Chcemy dzielić się naszą ideą ze wszystkimi zainteresowanymi - naszym marzeniem jest, by w całej Polsce powstawały szkoły realne pracujące według naszego systemu.

Wizja absolwenta

Absolwent Bednarskiej Szkoły Realnej:

Demokracja

Wychowujemy do wolności, do aktywności, do „brania sprawy w swoje ręce“, do uczestnictwa w systemie demokratycznym. Pomagamy uczennicom i uczniom w zdobyciu takich kompetencji, które pozwalają dojść do zdolności realizowania stawianych sobie celów życiowych. Wszystkie elementy procesu edukacyjnego - cele, metody, formy i treści nauczania, respektują tak sformułowaną ideę. Wiedza, zachowania i emocje są modelowane w kierunku działania na rzecz tolerancji, sprawiedliwości, respektowania prawa, empatii i szacunku dla innych.

Organem w szczególny sposób realizującym ideę demokracji szkolnej jest Wiec Demokracji Szkolnej gromadzący uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczymy, że więcej odpowiedzialności daje więcej wolności.
Nauczyciele i przyjaciele
Bednarskiej Szkoły Realnej

Bednarska Szkoła Realna powstała dzięki inicjatywie i zaangażowaniu grupy osób, w większości związanych ze szkołami Zespołu "Bednarska". Byli wśród nich nauczyciele, absolwenci I SLO obecnie pracujący w tej szkole, rodzice uczniów i absolwentów, a także troje byłych dyrektorów i wicedyrektorów Liceum "Bednarska" oraz dwóch jej uczniów uczęszczających do klasy drugiej.

dyrektor szkoły, nauczycielka biologii
Dorota Fiett
nauczycielka geografii
Agata Wojciechowska
nauczycielka chemii
Aleksandra Rutkowska
przedsiębiorczość i specjalizacja biznes.-ekonom.
Bartek Małecki
edukacja dla bezpieczeństwa, przyjaciel szkoły
Bogumiła Swoboda
ambasador demokracji
Ewa Kulczycka
nauczycielka języka hiszpańskiego
Ewa Marczak
nauczyciel filozofii, wychowawca
Filip Haka
nauczycielka matematyki i informatyki
Iwona Krajewska-Kranas (Ika)
nauczyciel fizyki i STEM
Jan Mierzejewski
szef Ośrodka, nauczyciel biologii i zajęć Logos
Janusz Fiett
nauczyciel historii
Jan Wróbel
nauczyciel specjalizacji biznesowo-ekonomicznej
Jarosław Małyszko
przyjaciel szkoły
Jerzy Tyszkiewicz
specjalizacja multimedialno-artystyczna
Joanna Satanowska
przyjaciel szkoły
Kamil Prokop
specjalistka ds. komunikacji
Karolina Cwynar
nauczycielka kultury 2.0
Karolina Haka-Makowiecka
nauczycielka języka niemieckiego
Katarzyna Nowakowska
nauczycielka matematyki
Katarzyna Peresada
nauczyciel angielskiego
Kornel Stanisławski
twórcy i administratorzy strony internetowej
Kosma Kulczycki i Marek Szmalc
nauczyciel języka polskiego i zajęć Logos
Krzysztof Usakiewicz
uczy WOS i HiS, opiekun roku, trener debatantów
Maciej Przybyliński
język angielski, przedsiębiorczość, wychowawstwo
Maja Witowska-Rubaszek
nauczyciel języka hiszpańskiego
Mario Galdamez-Muñoz
nauczyciel języka niemieckiego
Mariusz Kisielewski
nauczycielka języka angielskiego
Olga Margis
nauczyciel prawa na kierunku biznes.-ekonom.
Paweł Chojecki
nauczyciel programowania, kierunek tech.- inform.
Paweł Kotowski
przyjaciel szkoły
Piotr Kulczycki
nauczyciel języka polskiego
Radosław Romaniuk
nauczyciel fizyki
Rafał Zakrzewski
psycholog, nauczyciel psychologii, wychowawca
Stanisław Wiśniewski
nauczycielka historii sztuki
Zofia Łukomska-Chojecka
Dokumenty do pobrania
Decyzja MEN
Idee
Konstytucja
Statut
Ramowy Plan
Regulamin Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie
Zespół "Bednarska"

Bednarska Szkoła Realna należy do Zespołu Szkół "Bednarska", prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO.

Pozostałe szkoły zespołu:

Jak uczymy

Edukacja w Szkole Realnej ma być oparta na trzech równoważnych filarach

1. Kształceniu ogólnym realizowanym na dobrym poziomie i przygotowującym do zdania egzaminów maturalnych oraz ewentualnego podjęcia studiów wyższych.

2. Kształceniu zawodowym, zapewniającym niezbędną wiedzę teoretyczną i szeroki repertuar konkretnych umiejętności praktycznych, przydatnych na rynku pracy.

3. Rozwijaniu zdolności interpersonalnych i organizacyjnych oraz kultury prawnej i ekonomicznej, dających zdolność świadomego pokierowania sobą niezależnie od wyboru dalszej aktywności: kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub równoczesnej realizacji obu tych możliwości.

Nauczanie w Bednarskiej Szkole Realnej w poważnym stopniu zrywa z typowym modelem klasowo-lekcyjnym. Kładziemy nacisk na interdyscyplinarność i pracę zespołową. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe poszukujemy powiązań między przedmiotami, przekazując uczniowi spójny obraz świata, podkreślając praktyczną użyteczność nauki i oszczędzając jego czas, gdy w ramach jednej aktywności realizuje zadania dotyczące różnych dziedzin. Wykonywanie przez zespoły uczniów zadań o rosnącym stopniu trudności i wymagających coraz większej ich samodzielności, służy zrywaniu z obecnym w Polskiej szkole indywidualizmem, wywierającym fatalny wpływ na efektywność działania absolwentów, czy to podczas studiów wyższych, czy też w pracy zawodowej.

Cykl kształcenia w Bednarskiej Szkole Realnej trwa cztery lata. Oprócz przygotowania do egzaminu dojrzałości, w toku nauki uczeń zdobywa solidne przygotowanie zawodowe. Dodatkowe przedmioty wplecione są w plan nauczania w każdej klasie, a ich łączny wymiar godzinowy wymaga wydłużenia nauki o jeden rok w stosunku do dotychczasowego liceum ogólnokształcącego. Bednarska Szkoła Realna realizuje podstawę programową wszystkich przedmiotów obowiązkowych dla liceum ogólnokształcącego oraz dodatkowo wprowadza cztery własne przedmioty ogólne (portfolio, E2 - etyka i efektywność, psychologia i podstawy prawa) oraz pakiety przedmiotów specjalistycznych do wyboru przez każdego ucznia.

Przedmioty specjalistyczne w klasie I są wspólne dla wszystkich uczniów, w klasie II rozpoczyna się częściowe profilowanie, a w klasie III i IV uczniowie zdobywają umiejętności w ramach wybranej specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo-ekonomicznej lub multimedialno-artystycznej. Dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych. Zakładamy, że tzw. język pierwszy (angielski lub niemiecki) uczeń opanuje biegle, a drugi (angielski, niemiecki lub hiszpański) - w stopniu co najmniej średnim. Język niemiecki, jako pierwszy, będzie nauczany w szczególnym trybie - przygotowującym do egzaminu DSD II. Wprowadziliśmy autorski, rozbudowany program nauczania wiedzy o kulturze w postaci przedmiotu o nazwie Kultura 2.0. Plan nauczania wraz z liczbą godzin dla wszystkich przedmiotów w każdej klasie przedstawiono w tabeli Ramowy Plan Nauczania

Naturalnymi partnerami szkoły są wyższe uczelnie, różnego rodzaju instytucje i firmy stwarzające uczniom warunki do odbywania staży i praktyk. Stanowią one integralny element systemu kształcenia proponowanego przez Bednarską Szkołę Realną.

Nowe przedmioty
Przedmioty ogólne, specyficzne dla Bednarskiej Szkoły Realnej to portfolio, etyka i efektywność, psychologia i podstawy prawa. Oceny z tych przedmiotów pojawiają się na świadectwie ucznia i wpływają na promocję do kolejnej klasy.
Portfolio
Etyka
i Efektywność
Podstawy
Prawa
Psychologia
Przedmioty rozszerzone

W Bednarskiej Szkole Realnej każdy uczeń realizuje w klasach I i II podstawę programową przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym. Również każdy uczeń, w ciągu całego cyklu kształcenia, uczy się jednego języka obcego w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo może wybrać jeszcze dwa przedmioty z zakresu kształcenia rozszerzonego (spośród dowolnych, nauczanych w szkole, dla których przewidziany jest egzamin dojrzałości), ale dopiero w klasie III i IV. Jeśli uczeń nie podejmie w zakresie rozszerzonym nauki historii, ani też biologii, chemii, fizyki czy geografii, będzie miał obowiązek w klasie III i IV zrealizować zarówno przedmiot przyroda, jak i przedmiot historia i społeczeństwo.

Przedmioty specjalistyczne

W zakresie przedmiotów specjalistycznych, w klasie pierwszej wszyscy uczniowie realizują ten sam program, zdobywając podstawową wiedzę i umiejętności oraz zapoznając się z szerokim spektrum zastosowań technologii cyfrowej.

Klasę drugą traktujemy jako etap przejściowy. Uczniowie wstępnie deklarują wybór specjalizacji i w związku z tym, wybierają w drugim semestrze różne zajęcia warsztatowe.

Ogół treści nauczanych w pierwszej i drugiej klasie Bednarskiej Szkoły Realnej, w ramach przedmiotów specjalistycznych, zapewnia każdemu uczniowi, niezależnie od wybranego kierunku, realizację przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym i realizację przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

W dwóch ostatnich latach nauczania następuje ostateczny wybór kierunków kształcenia specjalistycznego. Zajęcia i zagadnienia obejmują między innymi:

- na kierunku biznesowo - ekonomicznym: podstawy prawa, ekonomii i finansów; zarządzanie projektami; marketing, start-up, Business English,

- na kierunku techniczno-informatycznym: algorytmy i struktury danych; programowanie w języku C++; zastosowania baz danych; programowanie aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych, programowanie w PHP; elementy automatyki i robotyki; zaawansowane zagadnienia funkcjonowania Internetu; systemy operacyjne;

- na kierunku multimedialno-artystycznym: świadomość obrazu - wiedza o sztuce i mediach, klasyczne techniki plastyczne; kreowanie obrazu - fotografia, grafika rastrowa i wektorowa dla zaawansowanych; animacja komputerowa; montaż filmowy; film - realizacja różnych form filmowych i zarządzanie planem.

Zajęcia specjalistyczne odbywają się w rytmie semestralnym, każde kończą się realizacją praktycznego projektu i otrzymaniem od prowadzącego recenzji, uwzględniającej zdobyte kompetencje. Szkoła stwarza uczniom możliwość odbycia praktyk fachowych.

Uczeń Bednarskiej Szkoły Realnej otrzyma na zakończenie edukacji indywidualny certyfikat, wskazujący kompetencje zdobyte w ramach zajęć specjalistycznych, dający przyszłemu pracodawcy precyzyjną informację na temat umiejętności absolwenta.

Programy autorskie
Niemiecki
TOP-KURS
Kultura 2.0
Archeo
Niemiecki TOP-KURS
autorski projekt nauki kultury i języka niemieckiego pod patronatem Republiki Federalnej Niemiec

Oferta zaadresowana jest do osób początkujących lub kontynuujących naukę języka, zarówno do entuzjastów niemieckiego, jak i rozczarowanych jego dotychczasową nauką.

Projekt TOP KURS jest programem autorskim, który ma na celu:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez nauczanie języka jako elementu kultury, rozumianej głównie jako umiejętność praktycznego funkcjonowania w niemieckiej codzienności;
 2. 4 lata nauki od poziomu A1 do C1 to jedyny taki model nauki w kraju;
 3. Przygotowanie do egzaminu DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom) na poziomie B2/C1, który jest bezpłatny i odbywa się na terenie szkoły;
 4. Przygotowanie do matury rozszerzonej zgodnie z podstawą programową MEN.

Program NIEMIECKI TOP KURS to:

 1. 8 godzin zajęć niemieckiego tygodniowo z doskonałymi nauczycielami, w tym 2 godziny konwersacji prowadzone przez doświadczonego niemieckiego lektora! Dzięki tak dużej liczbie godzin zajęć nauka niemieckiego nie jest fikcją, tak jak to się dzieje w wielu szkołach, gdzie mimo realizacji programu i pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego absolwenci dysponują niskimi kompetencjami językowymi;
 2. Fascynująca przygoda z językiem i kulturą niemiecką;
 3. Wysoką skuteczność zajęć zapewnia połączenie modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy. To autorska metoda nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki;
 4. Kolażowy charakter lekcji, czyli spójna kombinacja najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu;
 5. Mówienie po niemiecku – łatwo i przyjemnie: seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu, czyli przekuwania teoretycznej wiedzy o języku na praktyczne umiejętności komunikacyjne). Technika ta wyróżnia się wysokim stopniem atrakcyjności i skuteczności w nauce słówek, a także rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;
 6. Skuteczny przepis na gramatykę niemiecką - minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia! Uczniowie nie uczą się na pamięć rodzajników, formy liczby mnogiej rzeczowników, końcówek przymiotnika czy form podstawowych czasowników nieregularnych, lecz poznają proste algorytmy językowe, przez co bez większego wysiłku i w sposób zupełnie naturalny nabierają poprawności językowej;
 7. Coroczny udział w przygotowanym specjalnie dla naszych uczniów, tygodniowym seminarium języka i kultury w stolicy Niemiec – Młody Berlin;
 8. Bezpłatne pomoce do nauki języka;
 9. Stypendia przewidziane dla najlepszych uczniów, przyznawane przez Centralę Wymiany Pedagogicznej PAD (Pädagogischer Austauschdienst);
 10. Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w wymianie ze szkołą niemiecką w ramach programu PASCH Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;

Certyfikat DSD 2:

 1. Zgodnie z zarządzeniem niemieckiej Konferencji Rektorów Uczelni Wyższych HRK (Hochschulrektorenkonferenz) z dnia 3 maja 2011 roku oraz niemieckiego Ministerstwa Oświaty z dnia 17 listopada 2011 roku otwiera drogę do studiów na wszystkich niemieckich uczelniach;
 2. Stanowi najbardziej prestiżowe potwierdzenie kompetencji językowej w zakresie dyskursu ogólnego oraz specjalistycznego, w tym zawodowego i naukowego w zakresie różnych specjalności;
 3. Daje pierwszeństwo studentom polskich uczelni w zakresie uzyskania stypendium w Niemczech
 4. Zwiększa szanse na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.;

Pytania można kierować mailowo lub telefonicznie:
Mariusz A. Kisielewski, kontakt@naukaniemieckiego.pl
Tel. 603 88 14 19

Uczniowie

Bednarska Szkoła Realna jest nową szkołą w Zespole Szkół Bednarska, ale przede wszystkim nowym typem szkoły w Polsce!

Jako uczennica/uczeń tej szkoły, z pewnością będziesz mieć wpływ na jej styl i sposób pracy. Chcemy w szkole pracować bardzo intensywnie, wydajnie i ciekawie. Zależy nam byś nauczył/a się tworzyć, organizować i prezentować działania z różnych dziedzin życia i nauki.

Chcemy żebyś czuł/a się tu bezpiecznie - miał/a zaprzyjaźnione grono ludzi i zdobywał/a uporządkowaną wiedzę wymaganą w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty specjalistyczne dostarczą Ci wiedzy i umiejętności dającej poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Poza tym jednak, w naszej szkole powinnaś/powinieneś odczuwać ciągły niepokój tworzenia i  współdziałania, niepokój zmieniania świata i zadowolenie z pomagania innym.

Dołącz do grona twórców nowej szkoły - zapraszamy!

Rodzice

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej szkoły w Polsce!

Chcemy zapewnić Waszym Dzieciom solidną edukację na poziomie liceum ogólnokształcącego, ale jednocześnie nauczyć je skutecznie, świadomie i etycznie funkcjonować w sferze społecznej i zawodowej.

Młody człowiek ma szanse przeżyć ciekawie cztery lata, rozwijając się bardzo wszechstronnie - intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Mamy nadzieję, że w tej szkole mądrze dojrzeje - zdobędzie wiedzę ogólną, specjalistyczne umiejętności zawodowe i nabędzie doświadczenie w różnorodnych działaniach naukowych i społecznych. Absolwent będzie mógł pójść na studia, podjąć pracę lub połączyć obie te aktywności.

Szkołę założyło grono nauczycieli, absolwentów i rodziców związanych z I SLO "Bednarska". Chcemy czerpać z najlepszych tradycji wychowawczych "Bednarskiej". Naszą propozycję edukacyjną kierujemy do osób chętnych do działania, niespokojnych w poznawaniu świata, ciekawych nowych technologii i mediów.

Partnerzy

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej szkoły w Polsce!

Bednarska Szkoła Realna - 4-letnia szkoła średnia z nowatorskim pomysłem kształcenia, działa i rozwija sie od września 2015 roku. Łączy solidne kształcenie ogólne z edukacją zawodową odpowiadającą na potrzeby rynku pracy. Wykształci absolwenta potrafiącego kierować swoimi życiowymi wyborami i, co ważne, sprawnie działać zarówno samodzielnie, jak i w zespole. W szkole można rozwijać się w jednej z trzech specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo- ekonomicznej i multimedialno-artystycznej.

Szkoła ma ambicje współpracy z uczelniami, instytucjami i firmami, tak by uczniowie już podczas nauki zdobyli spore doświadczenie zawodowe, życiowe oraz praktyczną wiedzę o świecie. Współpracując z naszą szkołą będą Państwo bezpośrednio wpływać na kształt edukacji uzdolnionej i aktywnej młodzieży. Stwarzając im możliwość odbywania praktyk, staży, czy współpracy z kołami naukowymi, nawiążą Państwo kontakt z przyszłymi absolwentami BSR, którzy już w trakcie nauki zaznajomią się ze specyfiką Waszych uczelni, instytucji i firm i świadomie wybiorą kierunek studiów lub miejsce pracy.

Liczymy na Państwa radę, pomoc i wsparcie w różnych sferach funkcjonowania szkoły. Merytoryczną - w planowaniu i realizowaniu kształcenia specjalistycznego. Osobową - przez delegowanie specjalistów do prowadzenia zajęć, wykładów i warsztatów. Organizacyjną - przez udostępnianie specjalistycznych pracowni i laboratoriów, zapraszanie uczniów na staże i praktyki, ale także współtworzenie wydarzeń kulturalnych i naukowych oraz akcji społecznych. Szkoła o ambitnym programie nauczania ma oczywiście ogromne potrzeby materialne - bezcenna jest zarówno pomoc rzeczowa, jak i finansowa, przeznaczona na potrzeby szkoły, lub wspierająca uczniów w formie stypendiów.

Jak dotąd współpracę z Bednarską Szkołą Realną zadeklarowali:


Rekrutacja 2018

Kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną informację zawierającą Kody osób, które zdały egzamin i zostały przyjęte do szkoły lub umieszczone na liście rezerwowej. Jeśli chcesz sprawdzić swój Kod, zaloguj się do systemu rekrutacji http://rej.realna.bdnr.pl/students/login

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2018

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z dwóch części: zadania zespołowego oraz rozmowy z kandydatem.
Podczas rekrutacji będzie też brany pod uwagę wynik egzaminu gimnazjalnego.

Przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej

Ostateczną liczbę przyjętych uzależnimy od wyników uzyskanych przez zdających, dbając o to, by w szkole znalazły się osoby o odpowiednich predyspozycjach. Planujemy, podobnie jak w roku ubiegłym, przyjąć dwie klasy pierwsze, po maksymalnie 20 osób.

Trwa rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Realnej

12 maja 2018 roku odbył się egzamin zespołowy, a 22 maja zakończyliśmy rozmowy z kandydatami.

Oto harmonogram dalszych etapów rekrutacji:

W następujących terminach będziemy przyjmować od kandydatów poświadczone kopie wyników egzaminu gimnazjalnego:
25 czerwca (poniedziałek), w godzinach 8.00 – 14.00
26 czerwca (wtorek), w godzinach 14.00 – 18.00
27 czerwca (środa), w godzinach 14.00 – 18.00
29 czerwca popołudniu zostanie podjęta decyzja o zdaniu lub niezdaniu egzaminu do Bednarskiej Szkoły Realnej. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się albo na liście przyjętych, albo na liście rezerwowej. Informacja w tej sprawie zostanie wysłana drogą mailową do każdego kandydata osobno.

W dniach 4 - 6 lipca w godzinach 8.00 - 14.00 będziemy odbierać od przyjętych komplet dokumentów, czyli:

Wpisowe prosimy wpłacić na konto:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: wpisowe do Bednarskiej Szkoły Realnej, imię i nazwisko ucznia

7-8 lipca powiadomimy kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionych miejscach na liście przyjętych i możliwości złożenia w/w dokumentów w ustalonym indywidualnie terminie.

*Przypominamy, że w Zespole Szkół Bednarska czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, a jego płatność rozpoczyna się w lipcu, przed rozpoczęciem nauki i trwa do czerwca ostatniego roku nauki w szkole. Absolwentom gimnazjów Zespołu Szkół Bednarska, którzy zostaną naszymi uczniami, zwracamy wpisowe, zaliczając je na poczet lipcowego czesnego. Czesne należy płacić do 5 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2018, wyjątkowo do 15.).

Ośrodek
Rozwoju Szkół Realnych

Idea szkół realnych zrodziła się w XVIII wieku. Pierwsze szkoły realne kładły nacisk na "...kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu...", które jednocześnie "...miało być zajmujące i interesujące dla uczniów...". Później, w różnych okresach i miejscach, powstawały szkoły realne, a ich nazwa zazwyczaj akcentowała większe znaczenie przywiązywane do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Także obecnie istnieją w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej.

Misją Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych jest popularyzacja i rozwijanie oryginalnego i spójnego systemu edukacji, zaproponowanego przez twórców Bednarskiej Szkoły Realnej i zaaprobowanego przez Ministra Edukacji Narodowej decyzją z dnia 1 grudnia 2014 roku. Pragniemy stworzyć platformę możliwie szerokiego dialogu na temat nowej idei nauczania. We współpracy z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem edukacji w Polsce chcemy wspierać pracę nad twórczym rozwojem koncepcji szkół realnych. Będziemy dążyć do tego, by w całym kraju powstawały szkoły realne, lub przekształcały się w nie placówki już istniejące. Mamy nadzieję, że szkoła realna znajdzie miejsce w zapisach prawnych, jako jeszcze jeden rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej.

Zorganizowaliśmy dwie edycje Forum Edukacji Realnej, pierwszą w Warszawie, w marcu, drugą (we współpracy ze Stowarzyszeniem RzeczJasna) w Ostródzie, w październiku 2017 roku. O szczegółach tych wydarzeń można przeczytać na stronach: http://fer.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/forumedukacjirealnej/

Opłaty

Informujemy, że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO ustalił opłaty obowiązujące w Bednarskiej Szkole Realnej. Opłata egzaminacyjna wynosi 200zł. W momencie przyjęcia do Szkoły wnoszone jest bezzwrotne wpisowe wysokości 1200zł. Czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 1200zł. Czesne płacone jest przez 12 miesięcy w roku, począwszy od lipca przed pierwszą klasą, a skończywszy na czerwcu w klasie czwartej.

Wszelkie opłaty prosimy wnosić na konto bankowe:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko kandydata/ucznia.

Informujemy również, że w Zespole Szkół "Bednarska" funkcjonuje Komisja do Spraw Opłat za Szkołę i Stypendiów. Do jej kompetencji należy, między innymi, podejmowanie decyzji o częściowym zwolnieniu z opłat, zwłaszcza ze względu na nieprzewidziane i znaczne pogorszenia się sytuacji materialnej w trakcie uczęszczania do szkoły.

Więcej informacji o procedurze opłat i windykacji oraz o Komisji do Spraw Opłat za Szkołę i Stypendiów dostępnych jest pod adresami:

Procedura Opłat i Windykacji
Regulamin Komisji do spraw Opłat i Windykacji

Twórcom Bednarskiej Szkoły Realnej bardzo zależy na tym, by o możliwości nauki w Szkole decydowały predyspozycje, zainteresowania, wysiłek i determinacja kandydatów, nie zaś ich status materialny. Podejmujemy starania, by stworzyć uczniom, ich rodzicom i opiekunom możliwość zredukowania ponoszonego ciężaru finansowego. Zabiegamy o ufundowanie, przez osoby i instytucje, stypendiów przyznawanych w rytmie semestralnym, honorujących szczególne osiągnięcia uczniów, postępy w nauce lub postawę prezentowaną w działaniach zespołowych. Gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia naszych starań. Będziemy wdzięczni za wszelkie rady, propozycje i oferty.

Wszelkie sugestie, pytania, czy problemy mogą Państwo osobiście przedstawić dyrektor szkoły Dorocie Fiett. Prosimy o kontakt pod adresem: d.fiett@realna.bdnr.pl

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym niżej wyjaśnieniem, które, jak sądzimy, pozwoli Państwu dostrzec kwestię finansowania edukacji Waszych dzieci w Bednarskiej Szkole Realnej w odpowiedniej perspektywie.

Zasady funkcjonowania i finansowania szkoły

Bednarska Szkoła Realna należy do Zespołu Szkół "Bednarska" i tak jak pozostałych siedem placówek jest szkołą społeczną, której organ prowadzący stanowi Towarzystwo Przyjaciół I SLO. Bednarska Szkoła Realna posiada uprawnienia szkoły publicznej, w związku z czym otrzymuje na każdego ucznia zwykłą dotację oświatową. Poza tym utrzymuje się z wpłat czesnego i środków pozyskiwanych samodzielnie. W ramach tak tworzonego budżetu, poza kosztami zatrudnienia nauczycieli i pracowników, szkoła opłaca wynajem, adaptację, wyposażenie i bieżące utrzymanie pomieszczeń na swoją działalność, media, a także pozyskuje sprzęt, materiały i pomoce naukowe.

Towarzystwo Przyjaciół I SLO, jako stowarzyszenie nie generuje zysku i jest zobowiązane przeznaczać wszelkie pozyskane środki na działalność statutową. Nowo powstała szkoła może liczyć w pierwszym okresie na wsparcie ze strony Towarzystwa, jednak docelowo jej wydatki muszą bilansować się z przychodami.

Zarówno środowisko każdej ze szkół, jak też całego Zespołu należącego do TP I SLO można postrzegać jako swego rodzaju wspólnotę uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Współdziałają oni w realizacji celów określonych w takich dokumentach jak statut, konstytucja szkolna i idee wychowawcze. Społeczny charakter prowadzonej działalności wyraża się również tym, że wiele wartościowych, także w sensie materialnym, inicjatyw, realizowanych jest przez przedstawicieli poszczególnych stanów szkolnych poza formalnie spoczywającymi na nich zobowiązaniami.

Chcemy zaprosić Państwa do współdziałania zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami. Wykracza ono dalece poza relację usługodawca-klient i realizację "oferty edukacyjnej", bo jak napisano wcześniej, jeśli w naszym wspólnym działaniu osiągany jest zysk, to nie ma on charakteru finansowego, lecz mierzony jest rosnącym kapitałem społecznym, wiedzą i postawami Państwa dzieci, satysfakcją rodziców i nauczycieli.

Kontakt

Sekretariat szkoły (czynny w godz. 8:00-14:00)
e-mail: sekretariat@bsr.edu.pl
tel. 22 418 36 29

Dyrektor szkoły: Dorota Fiett
tel. 602-143-011

Kurs 100% w REALU - informacje i zapisy:
kurswrealnej@gmail.com

1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Jak przekazać 1% podatku na Bednarską Szkołę Realną?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT należy wpisać numer KRS: 0000024016, w celu szczegółowym wystarczy dopisać „Na rzecz Bednarskiej Szkoły Realnej”.

Adres szkoły:
ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa
REGON 361795681
NIP 5272739213

X
© Bednarska Szkoła Realna 2015. Stworzone przez uczniów Bednarskiej Marek Szmalc Kosma Kulczycki, by nomee.pl zobacz teraz również dla kantorów